Licencja CARBON CLEANER - Eco Energy Point Polska Sp. z o.o. w organizacji


Dostępny

Licencja CARBON CLEANER

Licencja na użytkowanie technologii CARBON-CLEANER
 

Zakup z poziomu sklepu nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy licencyjnej lecz jest traktowany jako wniosek o przystąpienie do naszej sieci partnerskiej i prośbę o kontak celem umówienia spotkania, na którym dokonamy prezentacji technologii oraz przedstawimy model biznesowy i warunki współpracy.

Nabywca licencji zawiera umowę dającą mu prawo do korzystania z urządzenia Carbon-Cleaner, celem świadczenia usług czyszczenia silników spalinowych wraz całym układem wydechowym, zyskując rónocześnie uczestnictwo w w sieci firm świadczących tę usługę w całej Europie, dostęp do reklamy globalnej, wsparcia technicznego i serwisu urzadzenia.
Szczegółowe omówienie warunków wspólpracy prezentujemy na "Roadshow CARBON-CLEANER" oraz na spotkaniach z zainteresowanymi partnerami. Wyjaśnione są wtedy wszystkie zasady i szczegółowo omawiamy korzysci. Analiza modelu biznesowego podczas jego prezentacji przedstawia jak wiele korzyści uzyskujemy stosunkowo niewielkim nakładem. 

๏ Opłata licencyjna w kwocie netto 15 000,00 zł rocznie, z której w kolejnych latach jest się zwolnionym, jeżeli spełnimy nie wygórowany roczny obrót, a w przypadku słabszych wyników nie musi być ponownie wpłacana w całości, lecz jest rozliczana proporcjonalnie
๏ Opłaty w czasie trwania umowy to połowa kwoty pobieranej od klienta końcowego, rozliczana fakturą VAT
๏ Zwiększenie przychodów z rosnącego rynku sprzedaży
๏ Ekskluzywna wyłączność w regionie sprzedaży oraz dostęp do technologii HHO
๏ Reklama globalna, system rabatów i promocji
๏ Bezpłatny serwis przy spełnieniu warunków minimalnych
๏ Ciągłość świadczenia usługiCARBON CLEANER – przestoje to maksymalnie jeden dzień roboczy

Osoby, które zdecyduja się na wspólpracę i zawarcie umowy do dnia 30.06.2017 uzyskują dodatkowo warunki preferencyjne, związane z wdrożeniem tego rozwiązania na polskim rynku. Warunki te ustalamy indywidualnie i są zalezne od terminu zawarcia umowy i dostarczenia urządzenia "CARBON-CLEANER".1,00 €


Cena brutto: 1,23 €

Numer